Jako profesionální provozovatel pěstírny akvarijních rostlin a internetového obchodu SURPANshop.cz (Jiří Fojtík) jsem dle platných nařízení, Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031 o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin, registrován u Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZUZ). 

Také jako internetový prodejce akvarijních rostlin, rostlinných produktů a dalších předmětů podléhající fytosanitární regulaci, mám povinnost u smluv uzavřených na dálku (objednávky přes e-shop) vystavovat rostlinolékařské pasy k rostlinám dodávaným konečným uživatelům. Rostlinolékařský pas bude součástí balíku, případně bude zaslán mailem objednavateli.

Vice informací o zákazech dovozu některých rostlin na území EU a do chráněných zón Evropské unie a o vysoce rizikových rostlinách a další důležité informace o fytosanitární regulaci naleznete na stránkách ÚKZUZ:

Fytosanitární režim EU od 14. 12. 2019

Vnitřní trh EU