Recyklační příspěvek v ceně zboží

Cena elektrozařízení na našem e-shopu je konečná, již obsahuje recyklační příspěvek.

Co je to recyklační příspěvek?

Recyklační příspěvek je navýšení ceny elektrozařízení výrobcem nebo distributorem (podle zákona 185/2001 Sb. o odpadech), které je postupně přeúčtováno až na konečné spotřebitele. Z této částky se financuje kolektivní systém, který se stará o ekologickou likvidaci elektrozařízení. Cena se liší podle druhu elektrozařízení, sazebník si můžete prohlédnout na: sazebník elektrozařízení.

Zpětný odběr elektrozařízení

13. srpna 2005 vstoupila v platnost novela zákona o odpadech, která ukládá každému prodejci elektrozařízení mimo jiné povinnost odebrat od zákazníka jeho starý výrobek při koupi nového (tzv. kus za kus) a zajistit jeho ekologickou likvidaci. Poslední prodejci elektrozařízení jsou povinni spotřebitelům (občanům, domácnostem) podat veškeré důležité informace o místech zpětného odběru, kam mohou bezplatně odkládat použitá elektrozařízení. Pokud tak poslední prodejce neučiní, je povinen na sebe převzít povinnosti zpětného odběru výrobce a tedy bezplatně od spotřebitele převzít použité elektrozařízení přímo v prodejně bez vazby na prodej nového elektrozařízení.

Elektrozařízení nesmí být likvidována spolu se směsným odpadem, ale musí být odkládána na místech k tomu určených, tj. ve sběrných dvorech nebo místech jejich zpětného odběru, viz: sběrná místa zpětného odběru. Uvedená zařízení a odpady budou nadále využity k výrobě nových zařízení, nebo recyklována. Nebezpečné a škodlivé látky z těchto zařízení a odpadů mohou poškodit životní prostředí či lidské zdraví. 

Spolupráce s Rema System

Ekologickou likvidaci elektrozařízení zajišťuje společnost REMA Systém, a.s., se sídlem Budějovická 1667/64, Praha 4, PSČ: 140 00, IČO: 64510263. 

Naším společným zájmem je zajistit, aby již žádná elektrozařízení nekončila v netříděném komunálním odpadu a na skládkách, ale naopak byla ekologicky recyklována. Pomozte nám s ochranou našeho životního prostředí. Budoucnost je v našich rukou, začněme myslet ekologicky.