SEACHEM Flourish Excel 250 ml
  • SEACHEM Flourish Excel 250 ml
  • SEACHEM Flourish a Flourish Excel

SEACHEM Flourish Excel 250ml

269 Kč
Ihned (po domluvě předem) | Expedujeme do 24 hodin | Dodání do 2 - 5 dní

Organický uhlík pro rostlinná akvária podporující účinek dvojmocného železa.

Skladem: 1 Položka
Počet
skladem

 

Bezpečný nákup - ověřené recenze

 

Informace o doručení, odběru a platbě

 

Poradíme s výběrem produktů

 

Možnosti vrácení zboží

 

Doprava zdarma od 4000 Kč

Popis výrobce: Flourish Excel je zdrojem biologicky dostupného organického uhlíku. Všechny rostliny vyžadují zdroj uhlíku. Ten se obvykle získává z CO2, ale může být také nahrazen z jednoduchých organických sloučenin (jako jsou fotosyntetické meziprodukty). Z tohoto důvodu je možno využít výhod produktu Flourish Excel buď samostatně, nebo ve spojení s plynným CO2. Flourish Excel má také schopnosti podporovat redukci železa, což zlepšuje jeho koncentraci (Fe + 2), který rostliny snadněji využívají oproti (Fe + 3). Flourish Excel je nedílnou součástí rostlinných produktů společnosti Seachem a doporučuje se jejich používání s celou řadou produktů s označením Flourish, stejně jako se substráty Flourite a Onyx Sand. Neobsahuje fosfáty ani dusičnany. Flourisch Excel je bezpečný pro bezobratlé, jako jsou krevetky.

POKYNY: Při prvním použití nebo po velké výměně vody (> 40 %) použijte jedno plné víčko (5 ml) na každých 40 litrů vody. Poté použijte jedno plné víčko na každých 200 litrů denně nebo každý druhý den. Dávkování se může pomalu zvyšovat u hustě osazených akvárií. U menších dávkování je třeba mít na paměti, že každý závit je přibližně 1 ml.

NEPŘEDÁVKUJTE!

Používejte pouze pro akvarijní účely! Skladujte mimo dosah dětí! Nepijte a chraňte oči. V případě expozice očí, okamžitě důkladně umyjte oči vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.

Obsahuje: polycykloglutaracetal.

250 ml postačuje k ošetření 200 litrů vody po dobu 1-2 měsíců

Další produkty Seachem: Seachem Flourish a Flourish Excel.

Skladování a bezpečnostní pokyny: Držte dál od dětí potravin a krmiv. Látka dráždí pokožku a může poškodit oči. Nevdechujte výpary. Obsahuje polycykloglutaracetal. Při jakémkoliv problému vyhledejte lékařskou pomoc. Zdraví škodlivý při požití nebo při vdechování. Při vdechování může vyvolat příznaky alergie, astmatu nebo dýchací potíže. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Může způsobit podráždění dýchacích cest. Při zasažení očí několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při požití vypláchněte ústa, nevyvolávejte zvracení. Při vdechnutí přeneste postiženého na čerstvý vzduch a a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání.

SURPAN-00134-D3
1 Položka

Parametry

Počet
1 ks
Objem
250 ml

Mohlo by vás také zajímat