Kapsle Ferox - železo ke kořenům rostlin
  • Kapsle Ferox - železo ke kořenům rostlin
  • Kapsle Ferox - železo ke kořenům rostlin

Kapsle Ferox do dna - SURPAN

59 Kč

Přírodní forma zoxidovaného železa do dna ke kořenům akvarijních rostlin, vhodné pro rostliny s listovou růžicí i náročnější "stonkovky" - Blyxa japonica, Pogostemon helferi apod.

Počet v balení: 20 ks.

Počet
Na skladě není dostatek produktů


 

Informace o doručení, odběru a platbě

 

Bezpečný nákup - ověřené recenze

 

Možnosti vrácení zboží

Složení: Kapsle obsahují přírodní přirozenou formu zoxidovaného železa Fe2O3, kterou rostliny dokáží přijímat kořeny. 

Dávkování: Vkládejte kapsle do dna cca 5 cm od rostliny a to nejlépe pinzetou a co nejhlouběji. Máte-li celé dno pokryté rostlinami, vkládejte kapsle do dna každých cca 12x12 cm čtvercové sítě. Obal kapsle se rozpustí, ve štěrku pak zůstává pouze železo, ze kterého postupně rostliny pomocí kořenů čerpají. Při použití kapslí Ferox do dna je dobré se vyvarovat hlubokým zásahům do dna, včetně hloubkovému odkalování, aby nedošlo k rozvíření. Po uplynutí doby působení, nebo pokud rostliny začínají z nedostatku železa chřadnout, opět doplňte kapsle Ferox. Pozor, na kapslích je zbytek Feroxu z plnění, který "špiní". Po práci s kapslemi důkladně omyjte ruce, při používání používejte ochranné pomůcky.

Doba působení: 6 až 12 měsíců.

Bezpečnost: S2 - Uchovávejte mimo dosah dětí. S14 - Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. S22 - Nevdechujte prach. S26 - Při zasažení očí důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. S46 - Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte obal nebo označení. První pomoc: Nadýchání: vynést postiženého na čerstvý vzduch. Styk s kůží: Omyjte proudem vody. Zasažení očí: okamžitě po zasažení vyplachovat oči velkým množstvím vody při otevřených očních víčkách. Požití: vypláchnout ústa a vypít velké množství vody, vyvolat zvracení. Vyhledat lékařskou pomoct!

Skladujte: v suchu, temnu.

Článek o akvarijních hnojivech podle mých zkušeností najdete na webu: SURPANblog.cz.

SURPAN-00014

Parametry

Počet
20 ks v balení

Mohlo by vás také zajímat