Easy-Life EasyCarbo 1000ml
  • Easy-Life EasyCarbo 1000ml
  • Easy Life ProFito a EasyCarbo

Easy-Life EasyCarbo 1000ml

449 Kč
Ihned k odběru / Expedujeme do 24 hodin

EASYCARBO je koncentrovaný zdroj uhlíku pro akvarijní rostliny. Pomáhá v boji s řasou.

Počet
skladem

 

Možnosti doručení a odběru zboží

 

Bezpečný nákup - Ověřeno zákazníky

 

Možnosti vrácení zboží

Popis výrobce: EASYCARBO je koncentrovaný a účinný zdroj uhlíku pro akvarijní rostlinky. Uhlík má pro rostliny zásadní význam. Účinek hnojiva je viditelný již po několika týdnech. Přípravek redukuje počet řas a současně zvyšuje konkurenceschopnost rostlin vůči řasám. Ideální v kombinaci s univerzálním hnojivem ProFito.

Dávkování: Akvárium s menším množstvím rostlinek : denně 1 ml na 100 litrů. Akvárium s průměrným množstvím rostlinek : denně 1 ml na 50 litrů. Akvárium s větším počtem rostlinek: denně 1 ml na 25 litrů.

Nepřekračujte denní dávkování!

Skladování a bezpečnostní pokyny: Držte dál od dětí potravin a krmiv. Látka dráždí pokožku a může poškodit oči. Nevdechujte výpary. Obsahuje vodný roztok glutaraldehydu. Při jakémkoliv problému vyhledejte lékařskou pomoc. Zdraví škodlivý při požití nebo při vdechování. Při vdechování může vyvolat příznaky alergie, astmatu nebo dýchací potíže. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Může způsobit podráždění dýchacích cest. Při zasažení očí několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při požití vypláchněte ústa, nevyvolávejte zvracení. Při vdechnutí přeneste postiženého na čerstvý vzduch a a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání.

SURPAN-01358
1 Položka

Parametry

Počet
1 ks
Objem
1000 ml

Mohlo by vás také zajímat