Rataj CO2 Vital 500 ml - SURPANshop.cz
  • Rataj CO2 Vital 500 ml - SURPANshop.cz
  • hnojiva Rataj

Rataj CO2 Vital 500ml

290 Kč
Ihned k odběru (po domluvě) / Expedujeme do 24 hodin / Dodání do 2 - 5 dní

Tekutý uhlík, nebo-li organický zdroj uhlíku je algicid k potlačení růstu řas.

Počet
skladem

 

Informace o doručení, odběru a platbě

 

Bezpečný nákup - ověřené recenze

 

Možnosti vrácení zboží

Popis výrobce: Rostliny potřebují ke svému zdárnému růstu oxid uhličitý. Bez oxidu uhličitého nemůže probíhat fotosyntéza a tvorba kyslíku. Nedostatek CO2 v akváriu je jednou ze základních příčin, proč rostliny nerostou a nejsou vybarvené . Navíc se při jeho nedostatku i nadměrně zvedá pH vody do alkalické oblasti, což nevyhovuje ani většině chovaných ryb. Uhlík lze dávkovat pomocí přípravku CO2 Vital, který jej dávkuje do akvária v tekuté formě.

Pravidelnou aplikací se podpoří růst rostlin a zlepší se jejich vybarvení. Přípravek v doporučené denní dávce neškodí rybám ani bezobratlým. Kromě kapalného uhlíku obsahuje i výluh z ječmenné slámy, který také výrazně potlačuje řasy.

Dávkování: 1-2 ml přípravku na 100 l akvarijní vody každý den, nejlépe ráno. Maximální dávku doporučujeme pouze u hustě zarostlých akvárií se silným osvětlením.

Výrobce doporučuje kombinovat s akvarijním hnojivem Bioflor nebo Bioflor Master. Také doporučuje kombinovat s plynným CO2.

Skladování a bezpečnostní pokyny: Držte dál od dětí potravin a krmiv. Látka dráždí pokožku a může poškodit oči. Nevdechujte výpary. Obsahuje vodný roztok glutaraldehydu. Při jakémkoliv problému vyhledejte lékařskou pomoc. Zdraví škodlivý při požití nebo při vdechování. Při vdechování může vyvolat příznaky alergie, astmatu nebo dýchací potíže. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Může způsobit podráždění dýchacích cest. Při zasažení očí několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při požití vypláchněte ústa, nevyvolávejte zvracení. Při vdechnutí přeneste postiženého na čerstvý vzduch a a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání.

SURPAN-00138
3 ks

Parametry

Počet
1 ks
Objem
500 ml

Mohlo by vás také zajímat